Keuring boeken

Vanaf 01-01-21 geldt er een nieuw energielabel. Dit kondigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Kasja Ollongren aan.

Met de nieuwe manier van de bepaling van het energielabel, wordt de huidige manier waarop dit gedaan wordt beƫindigd. Hierdoor worden energielabels niet meer vastgelegd op basis van de Energie-Index (EI) en het vereenvoudigd energielabel (VEL). Om die reden worden vanaf 1 januari nieuwe energielabels bepaald en geregistreerd op basis van de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800.

 

Keurhuis Nederland