Keuring boeken


Blowerdoormetingen voor Eigen Haard

Woningstichting Eigen Haard wil voor de energievoorziening van haar bewoners in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoten. Om dit te bereiken is het programma Samen Verduurzamen opgericht. 

Blowerdoormetingen voor Eigen Haard 

De VvE’s Monte Rosa en Jungfrau worden door Eigen Haard verduurzaamd. In totaal bestaan de VvE’s uit 180 woningen. Het is belangrijk om voorafgaand aan de verduurzaming te weten wat de luchtlekkage is van de woningen en waar de luchtlekken zich bevinden. Om dit inzichtelijk te maken voert Keurhuis Nederland diverse blowerdoormetingen uit. De woningen worden op een over- en onderdruk gezet met behulp van een grote ventilator. Hierbij wordt de zogenaamde ‘qv10’ waarde vastgesteld waarbij de lekkage van lucht per m2 vloeroppervlak wordt weergegeven. Ook vindt er een uitgebreid rookonderzoek plaats waarbij de exacte locaties van de luchtlekken in kaart worden gebracht. 

Over Eigen Haard 

Eigen Haard is een van de grootste woningcorporaties van Nederland met ruim 56 duizend woningen in de regio Amsterdam.  Klik voor meer informatie over het project Samen Verduurzamen op de onderstaande link:

https://www.eigenhaard.nl/in-jouw-wijk/verbeter-jouw-wijk/energie-en-duurzaamheid/samen-verduurzamen/ 

Meer informatie over blowedoormetingen ontvangen? Neem contact met ons op!

Keurhuis Nederland