Keuring boeken

Het is een feit: de NTA8800 regeling wordt vanaf 1 januari 2021 werkelijkheid. Dit is een nieuwe bepalingsmethode waarmee de energieprestatie van woningen en gebouwen wordt berekend. De huidige methode, het vereenvoudigd energielabel, voldoet niet aan de richtlijnen van de energieprestatie van gebouwen opgenomen in de EPBD. Zo is het VEL is niet beschreven volgens de richtlijnen en is het niet aangeduid in kWh/m2.

Verandering door de NTA8800 regeling

Dit verandert met de NTA8800. Potentiele kopers of huurders hebben recht op betrouwbare informatie. Deze informatie omvat de energiezuinigheid, het aandeel groene energie en de energieprestaties. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties deelt in de tweede helft van 2021 haar bevinding wat betreft kostenreducties rondom dit onderwerp.

Door de NTA8800 regeling wordt het nieuwe energielabel afgegeven door een energieadviseur. Hierdoor is het betrouwbaarder, omdat het de potentiƫle huurders en kopers direct duidelijk wordt hoe de energieprestaties van de woning zijn. De adviseurs moeten aan kwaliteitseisen voldoen die zijn opgesteld in een certificeringssysteem.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website van het RvO:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-woningen/verschillen-en-overgang-tussen-de-nen-7120-en-nta-8800

Keurhuis Nederland