Keuring boeken

Afgelopen december heeft de Tweede Kamer een voorstel gedaan omtrent het digitaliseren van het energielabel. Het voorstel omvat een verzoek om onderzoek te doen of een energielabel voortaan digitaal aangevraagd kan worden.

Uit de marktconsultatie van de Rijksoverheid wordt geconcludeerd dat er met een digitaal energielabel niet kan worden voldaan aan diverse eisen. Zo is voor hoge betrouwbaarheid van het energielabel een huisbezoek noodzakelijk. Zonder dit huisbezoek wordt niet voldaan aan NTA8800 en kan de nauwkeurigheid van het label niet worden vastgesteld.

Daarnaast is het digitaliseren van het energielabel fout- en fraudegevoelig omdat de huiseigenaar zelf informatie moet aanleveren. Ook is openbare data niet altijd geschikt of actueel.

Mogelijk kunnen in de toekomst wel bepaalde onderdelen in het proces van het aanvragen van het energiekanalen worden gedigitaliseerd of vereenvoudigd.

Bekijk voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel

Keurhuis Nederland