Keuring boeken

De deadline voor de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven en instellingen verloopt vandaag.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. Per 1 juli 2019 is deze regelgeving veranderd. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht energiebesparing. Deze geldt voor Wet milieubeheer-inrichtingen (Wm-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Bedrijven zijn verplicht om aan te geven welke maatregelen zij treffen om actief energie te besparen.

Keurhuis Nederland voert in opdracht van diverse bedrijven en portefeuille managers onderzoeken uit om de Informatieplicht te implementeren.

Klik hier voor meer informatie.

Keurhuis Nederland