Keuring boeken

GELDERMALSEN – Keurhuis Nederland en VastgoedKeur tekenen om samen verder te gaan. Sinds 1 januari 2022 is VastgoedKeur officieel onderdeel van Keurhuis Nederland. Door deze krachtenbundeling ontstaat een robuuster bedrijf met meer capaciteit, kennis en flexibiliteit, om zodoende nog meer service en continuïteit te leveren en de klantgerichtheid te vergroten. Voorlopig zal VastgoedKeur als zelfstandig label van Keurhuis Nederland haar diensten continueren.

Keurhuis Nederland is blij met de uitbreiding van haar expertise, doordat voormalig directeur Ed Mahutte via een dienstverband verbonden blijft aan Keurhuis Nederland en zusterbedrijf SKG-IKOB Certificatie. Voor Ed Mahutte is dit ook bekend terrein, aangezien hij al vanaf 1989 regelmatig betrokken is geweest bij het opzetten en beheren van certificatieregelingen van SKG-IKOB. Bij klachten en bouwgeschillen trad hij op als onafhankelijke deskundige.

De verschillen
Beide organisaties bieden pakketten aan met veel overeenkomsten, maar toch zijn er verschillen. Keurhuis Nederland richt zich vooral op de grotere omvang van projecten en landelijke dekking. VastgoedKeur houdt zich meer bezig met specialistische beoordelingen en maatwerk voor met name de Randstad, Zeeland en Noord-Brabant. Door deze krachtenbundeling ontstaat een robuuster bedrijf.

Over Keurhuis Nederland
Sinds 2002 is Keurhuis Nederland een betrouwbare partner in vastgoedinspecties voor woningcorporaties, particulieren en VvE’s. Het belang van vastgoed staat bij Keurhuis Nederland op de eerste plaats, zowel het beheer als de verkoop en aankoop.

In 2008 heeft de Stichting IKOB alle aandelen overgenomen en werd Keurhuis Nederland een zusterorganisatie van IKOB-BKB. Inmiddels heet het zusterbedrijf SKG-IKOB Certificatie. Samen inspecteren ze jaarlijks zo’n 4000 vastgoedobjecten en bouwplaatsen.

Over VastgoedKeur
VastgoedKeur heeft veel ervaring met het opzetten van projecten voor een (snelle) doelmatige beoordeling van de kwaliteit van vastgoed (bijv. bij aan- en verkoop, beheer, uitvoering, bouwgeschillen en gecompliceerde onderzoeken van bouwproblemen) en het geven van advies om e.e.a. te verbeteren of in stand te houden. Voor zowel reguliere als afwijkende projecten heeft VastgoedKeur een oplossing op maat met passende rapportages, adviezen en onderhoudsplanningen. Deze worden uitgevoerd door bouwkundige inspecteurs met jarenlange ervaring.

 

Keurhuis Nederland