Keuring boeken


MJOP’s voor Pré Wonen

Keurhuis Nederland stelt vanaf heden ook MJOP’s op voor de complexen van Pré Wonen. Om de onderhoudsbehoefte van haar vastgoed in kaart te brengen en de jaarbudgetten van het onderhoud vast te stellen ondersteunt Keurhuis Nederland Pré Wonen.

In het najaar van 2022 zijn twee pilots uitgevoerd. Nadat de laatste naar tevredenheid is afgerond zijn ook de complexen voor 2023 ingepland.

Alle complexen worden geïnspecteerd conform de NEN 2767 ’conditiemeting’.  Vervolgens wordt het onderhoud efficiënt geclusterd en worden de meerjarenonderhoudsplanningen per complex opgesteld in het softwareprogramma IBIS. Zo ondersteunt en ontlast Keurhuis Nederland de wooncorporatie. 

Over Pré Wonen 

Stichting Pré Wonen is een woningcorporatie met circa 16.000 woningen in Haarlem, Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.

Meer informatie over Pré Wonen, kijk hier: https://www.prewonen.nl/ 

Meer informatie over MJOP’s ontvangen? Neem contact met ons op!

Keurhuis Nederland