Keuring boeken

Vanaf 1 januari is er een nieuw energielabel wat beter inzicht geeft in de energiezuinigheid van een gebouw. De energielabelletter blijft behouden, maar de manier waarop deze wordt bepaald verandert. De nieuwe bepalingsmethode (NTA8800) heeft een nieuwe indicator voor de energieprestatie. Dit geldt voor alle gebouwen, waardoor het vereenvoudigd energielabel (VEL) en de Energie-index (EI) niet meer gelden. De energie labels zijn 10 jaar geldig, zowel de nieuwe als de eerder geregistreerde labels. Om het nieuwe energie label te bepalen komt er een energieadviseur langs.

Waarom een nieuw energielabel?

Het nieuwe energielabel is betrouwbaarder, nauwkeuriger en bruikbaarder. Door dit nieuwe label zijn potentiele huurders en kopers zich direct bewust wat zij kunnen doen om hun woning duurzamer te maken. Er wordt namelijk bij de bepaling vastgelegd hoe goed de isolatie en installaties van de woning zijn. Ook wordt dan duidelijk hoe dit verbeterd kan worden. De energieadviseur legt bij een bezoek vast hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van een woning. Aan de hand hiervan wordt er een energielabel letter vastgesteld. Deze wordt opgenomen in de verkoop- of verhuuradvertentie, waardoor hier direct inzicht op het energieverbruik is en de bewustwording ervan groter is.

In het beginsel zitten er meer kosten verbonden aan het nieuwe energielabel. Verwacht wordt €100 voor appartementen en €190 voor eengezinswoningen. Dit staat in verhouding met het type woning, de informatie die aanwezig is en de tijd die een adviseur nodig heeft om de woning op te nemen.
Het komende jaar wordt er toezicht gehouden op de prijsontwikkeling. Ook wordt er gekeken of het mogelijk is de kosten te verlagen. Daarnaast moet duidelijk worden of er een mogelijkheid is tot digitaal aanvragen van het nieuwe energielabel of met hulp van energieadvies op afstand.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website van het RvO: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/18/nieuw-energielabel-voor-gebouwen-per-1-januari-2021

Keurhuis Nederland