Keuring boeken

Om inzicht te krijgen in de energiezuinigheid van nieuwbouw of een te vernieuwen gebouw, wordt de energieprestatie gemeten. Hierbij wordt rekening gehouden met alles wat van invloed is op het energieverbruik, zoals ventilatie en zonne-energie.

Voorheen werd dit gedaan aan de hand van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), maar vanaf 01-01-2021 is er een nieuwe rekenmethode ingevoerd. Er gelden nu nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw, waardoor deze berekeningen voortaan worden gemaakt aan de hand van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Vanaf heden wordt de energieprestatie gemeten aan de hand van 3 BENG-indicatoren in plaats van 1 EPC waarde.

Met ingang van de BENG, is er ook een nieuwe bepalingsmethode. De energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen wordt berekend aan de hand van BENG en deze nieuwe bepalingsmethode. De methode is opgenomen in een Nederlands Technische Afspraak: NTA 8800. Hierdoor vervallen de volgende methoden: NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3, NEN 8088 en NEN 1068.

Nieuwbouw

Zoals eerder genoemd wordt er aan de hand van 3 BENG-eisen een energiezuinig ontwerp gemaakt:

 1. de maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
 2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
 3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

De eisen aan de indicatoren zijn gebonden aan de gebruiksfunctie, compactheid van het gebouw en soms ook de bouwwijze. Indien een woning geen actieve koeling heeft, zal er naast de BENG-eisen ook een grenswaarde zijn voor het maximum van de temperatuuroverschrijding. Deze grenswaarde is 1,20 TO-juli.

Bestaande bouw

Bij bestaande bouw is geen sprake meer van de energie-index, omdat de methoden waar nu mee wordt gemeten worden vervangen door de NTA8800. Aan de hand van de NTA8800 wordt voor elk bestaand gebouw bekeken welk energielabel het heeft, omdat dit niet meer aan de hand van het VEL wordt gedaan.

Per 1 januari 2023 is bij ieder kantoorgebouw het hebben van minimaal energielabel C verplicht. Indien het gebouw hier niet aan voldoet, mag het niet meer als kantoor gebruikt worden (opgenomen in Bouwbesluit 2012).

Zowel nieuwbouw als bestaande bouw zal afgemeld moeten worden, en worden opgenomen in de officiële landelijke database EP-Online. Dit geldt onder andere voor de volgende situaties:

 • Nieuwbouw (er moet in twee stadia een berekening worden opgesteld);
 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen;
 • Oplevering van het gebouw;
 • Bestaand gebouw bij overdracht (koop & huur);
 • Energielabel ouder is dan 10 jaar;
 • Nog geen energielabel;
 • Bestaand gebouw bij renovatie;
 • Volledige renovatie met eisen aan energieprestatie;
 • Renovatie leidt tot beter energielabel.

Op de aanvraag van omgevingsvergunning na moet altijd op locatie worden bekeken of het gebouw voldoet aan de bewijslasten. Hier wordt onder andere berekent hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water en ventilatie, waarna er een energieletter wordt vastgesteld.

Keurhuis Nederland