Keuring boeken

Zoals vermeld in ons eerdere nieuwsitem was de aanvraag van de Subsidie energiebesparing eigen huis eind 2020 erg hoog. Er konden geen nieuwe aanvragen meer worden aangenomen in verband met het te boven gaan van het subsidieplafond.

Extra budget

Maandag 1 maart werd bekend gemaakt dat er 70 miljoen euro vrij komt om de SEEH-aanvragen die voor 31 december 2020 zijn ingediend tegemoet te kunnen komen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vertelt dit aan de Tweede Kamer. Zodra het subsidieplafond verhoogd is, kan de RVO verder gaan met het afhandelen van de aanvragen. Indien deze aanvraag gedaan heeft, ontvangt u bericht over de voordering van uw aanvraag.

Ook zal de SEEH voor VvE’s in 2021 terugkomen. Wanneer dit gebeurt is nog niet bekend

DMJOP

Om de subsidieaanvraag te versnellen, adviseren we u een DMJOP aan te vragen. Met een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan wordt duidelijk hoe u de VvE duurzamer kunt maken.

Keurhuis Nederland