Keuring boeken

Investeren in woningverduurzaming is de komende jaren hard nodig, maar het wordt private verhuurders niet aantrekkelijk gemaakt. Mede omdat er vanaf 1 juli 2021 een huurbevriezing is ingegaan, is hun investeringsruimte fors verminderd. Om deze reden roept minister Hugo de Jonge de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen in het leven. Vanaf 1 april gaat deze subsidieregeling in.

De subsidieregeling

Wat dit inhoudt voor de particuliere verhuurders? Vanaf dit moment zijn ze in de gelegenheid om subsidie aan te vragen voor energieadvies, energiebesparende maatregelen en onderhoud met een max. subsidie per woning van €6000,-. Verhuurders met maximaal 100 gereguleerde woningen of verhuurders die gereguleerde huurwoningen boven de liberalisatiegrens verhuren komen hiervoor in aanmerking. Door de subsidie wordt het de verhuurders, naar schatting 330.000 in aanmerking komende woningen, aantrekkelijker gemaakt om te verduurzamen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het aanvragen van subsidie kan voor minimaal twee maatregelen. Daarnaast kunnen de verhuurders ook een subsidie ontvangen voor energieadvies, op voorwaarde dat er twee andere maatregelen voor energiebesparing of onderhoud worden uitgevoerd.

Keurhuis Nederland