Keuring boeken

Het blijven stimuleren van het nemen van energiebesparende maatregelen is nodig, zeker in deze onzekere tijden. Daarom heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de subsidie tijdelijk tot 30% verhoogd voor particuliere woningeigenaren en VvE’s. Hierdoor hoopt de minister het uitvoeren van verduurzamingsplannen financieel te ondersteunen.

Om als woningeigenaar in aanmerking te komen voor het hogere subsidiebedrag, moet je aan minimaal twee isolatiemaatregelen voldoen en betalen tussen 01/06/20 en 31/12/20. Tevens krijgen huurwoningen in een gemengde VvE met koop- en huurwoningen vanaf september 2020 ook subsidie.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website van het RvO: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/18/nieuw-energielabel-voor-gebouwen-per-1-januari-2021

Keurhuis Nederland