Keuring boeken


Verbetering financiële ondersteuning bij gebouwen van VvE’s

Om ook de verduurzaming van gebouwen in beheer van Verenigingen van Eigenaars te versnellen, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de subsidieregelingen voor het verduurzamen van VvE’s vereenvoudigd en verbreed.

Dit komt nu samen in de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Deze is gestart in januari 2023 en loopt tot in ieder geval 2028. Ook worden de financieringsmogelijkheden voor VvE’s via het Warmtefonds uitgebreid.

Met de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) komt er één regeling voor het volledig verduurzamen van het hele VvE-gebouw: subsidie voor energieadvies, een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP), procesbegeleiding, isolatiemaatregelen en duurzame warmtetechnieken, zoals warmtepompen, zonneboilers en centrale aansluiting op het warmtenet. Daarnaast maakt de SVVE het mogelijk om voor één isolatiemaatregel subsidie aan te vragen.

De verbeteringen van financiering van VvE’s is onderdeel van de Versnellingsagenda voor de verduurzaming voor VvE-gebouwen.

Meer detailinformatie hierover lees je via onderstaande links:

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2022/12/23/verbetering-financiele-ondersteuning-bij-gebouwen-van-vves

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svoh

Wilt u meer informatie ontvangen of vrijblijvend advies? Neem contact met ons op!

 

Keurhuis Nederland