Keuring boeken


Verplichte Energielabel C voor kantoren

Sinds 1 januari van dit jaar moeten de meeste kantoorgebouwen Energielabel C of beter hebben, anders mogen ze niet meer als kantoor worden gebruikt. Het Kadaster heeft uitgezocht hoeveel kantoren aan deze eis voldoen, en dus ook bij hoeveel dat niet het geval is. 

Energielabel C houdt in dat een pand maximaal 225 kWh fossiele energie per vierkante meter per jaar mag gebruiken. Deze labelplicht geldt niet voor alle kantoren. Monumenten en kantoorgebouwen met minder dan 100 m² vloeroppervlakte vallen bijvoorbeeld buiten de verplichting. Bovendien moet de hoofdactiviteit in het gebouw een kantoorfunctie zijn; ten minste 50 procent van de totale vloeroppervlakte moet als kantoor in gebruik zijn. Ook geldt de verplichting niet wanneer het gebouw binnen twee jaar wordt gesloopt of getransformeerd. 

Label C of beter 

Op de website van RVO staat dat 55 procent van de kantoren in Nederland op dit moment energielabel C of beter heeft. 10 procent van de kantoren heeft energielabel D of slechter en 35 procent heeft geen energielabel. Uit het onderzoeksrapport van het Kadaster, waarop dit is gebaseerd, blijkt dat het om indicatieve cijfers gaat. 

Toezicht en handhaving 

Gemeenten moeten in samenwerking met de Omgevingsdienst toezien op de labelverplichting. De eigenaar is verantwoordelijk voor het verduurzamen van het kantoorgebouw, zodat het een energielabel C of beter krijgt. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een rol in het toezicht; deze dienst controleert op de aanwezigheid van een geldig energielabel bij verkoop en verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren en winkels. Commerciële advertenties voor verkoop en verhuur hiervan vallen ook onder dit toezicht. Eigenaren die geen energielabel hebben geregistreerd, lopen de kans om een boete of een last onder dwangsom opgelegd te krijgen. 

Meer informatie (bron): https://kader-opleidingen.nl/kennisbank/actueel/slechts-55-procent-kantoren-heeft-verplichte-energielabel-c/

Hulp / advies nodig bij het opstellen van energielabels? Neem contact met ons op!

Keurhuis Nederland