Keuring boeken

Het Nationaal Warmtefonds, voorheen bekend als Nationaal Energiebespaarfonds, is vanaf 2014 verantwoordelijk voor de Energiebespaarlening. Dit is een lening met interessante voorwaarden waardoor particuliere woningbezitters, VvE’s en scholen budget hebben om hun gebouwen duurzamer te maken.

Uitbreiding partijen

Vanaf 2014 is er ruim €550 miljoen uitgekeerd aan woningeigenaren en VvE’s vanuit het Nationaal Warmtefonds. Het aantal partijen dat recht heeft op deze financiering groeit. Vanaf februari 2020 zijn namelijk woningeigenaren en de VvE’s vanaf 8 appartementen ook aan dit lijstje toegevoegd.

Het Warmtefonds wil stappen nemen wat betreft het uitbreiden van bovengenoemde lijst. Het verlenen van financieringsmogelijkheden bij meerdere partijen staat op de planning. Zo start naar verwachting tussen 1 april en 1 juli 2021 de verstrekking van de financiering richting nieuwe partijen. Dit zijn woningeigenaren zonder leenruimte en woningeigenaren die op grond van hun leeftijd niet in aanmerking komen voor financiering.

 

Keurhuis Nederland