Keuring boeken

Wat is het netto vloeroppervlak (NVO)?

De Netto-vloeroppervlakte (NVO) van een ruimte is de som van de netto-vloeroppervlakten van meerdere ruimten, gemeten op vloerniveau tussen de begrensde opgaande scheidingsconstructie van de afzonderlijke daartoe behorende ruimte(n). De NVO van een overdekte gebouwgebonden buitenruimte, die niet of slechts gedeeltelijk is omsloten en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft, is gelijk aan de verticale projectie van het overdekkende bouwdeel, ongeacht de vloerconstructie of de wijze van verharding.

Bij bepaling van de NVO wordt niet meegerekend:

  • Een schalmgat of een vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan 4 m²
  • De oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de nettohoogte kleiner is dan 1,5 m
  • Een vrijstaande kolom of een vrijstaande dragende wandschijf, indien het grondvlak daarvan groter is dan 0,5 m²
  • De oppervlakte van een vrijstaande niet-toegankelijke leidingschacht, indien het grondvlak daarvan groter is dan 0,5 m²

Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

Klik hier om een offerte aan te vragen. Geeft u daarbij svp een inschatting aan van het vloeroppervlak.

Klik hier voor een voorbeeld van een meetcertificaat van Keurhuis Nederland.

Keurhuis Nederland