Keuring boeken

Wat is het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO)?

VVO wordt gebruikt in relatie tot kantoren of kantooreenheden. De Verhuurbare Vloeroppervlakte van een gebouw is in het spraakgebruik de VVO. De verkoopoppervlakte is het nuttig (bruikbare) vloeroppervlak voor winkels inclusief de etalages. De VVO van een ruimte of een groep ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van binnenruimten omhullen. Waar gelijke gebouwfuncties aan elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de betreffende scheidingsconstructie. Ter plaatse van raamopeningen wordt gemeten tot aan de binnenzijde van het glas op 1,5 m boven de vloer en ter breedte van deze raamopeningen.

Bij de bepalingen van de VVO wordt niet meegerekend:

  • Een ruimte die dient voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties;
  • Een trappenhuis, met inachtneming van de een-op-eenregel;
  • Een voorziening voor verticaal verkeer, trapgat of liftschacht;
  • Toegangssluizen naar Trappenhuizen indien de sluis uitsluitend toegang biedt tot het trappenhuis;
  • Een schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4,0 m²;
  • Een ruimte die dient voor het parkeren van motorvoertuigen;
  • De oppervlakte van delen van vloeren waarboven de nettohoogte kleiner is dan 1,5 m;
  • Een vrijstaande bouwconstructie en een leidingschacht indien de horizontale doorsnede daarvan – bij schuine kolommen inclusief het gedeelte van de ruimte daaronder dat lager is dan 1,5 m – groter is dan of gelijk is aan 0,5 m²;
  • Een dragende binnenwand;
  • Een ruimte voor horizontaal verkeer indien deze uitsluitend dient voor het bereiken van een installatieruimte of een nooduitgang, met inachtneming van de een-op-eenregel.

Een trapbordes wordt als voorziening voor verticaal verkeer gerekend, tenzij de NVO van de hierop aansluitende verhuurbare ruimte groter is dan of gelijk is aan de NVO van het bordes zelf. Dit zelfde principe geldt voor een ruimte voor horizontaal verkeer die uitsluitend dient voor het bereiken van een installatieruimte of een nooduitgang.

Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringen bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

Plat: De VVO van een gebouw is de GO vermeerderd met de correctie glaslijn. Deze correctie wordt berekend door van de raamopeningen in de buitengrenzingen de afstand tussen de meetlijn voor de NVO en de binnenkant van het glas op 1,5 m boven de vloer te bepalen en te vermenigvuldigen met de breedte van deze glasopeningen.

Klik hier om een offerte aan te vragen. Geeft u daarbij svp een inschatting aan van het vloeroppervlak.

Klik hier voor een voorbeeld van een meetcertificaat van Keurhuis Nederland.

Keurhuis Nederland