Keuring boeken

Vanaf 1 april 2021 is het aanvragen van de SEEH weer mogelijk. Er is vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een nieuw budget beschikbaar gesteld. Het budget bedraagt €32,2 miljoen tot en met december 2022. Dit budget is beschikbaar voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen inclusief het energieadvies, MJOP en procesbegeleiding.

Eerder werd de aanvraag van de Subsidie energiebesparing eigen huis gesloten omdat het subsidieplafond overschreden was. Deze aanvraag, die dus nu weer beschikbaar is, kan gedaan worden door VvE’s, woonverenigingen en woon coöperaties die energie willen besparen.

De subsidie

De subsidie kan aangevraagd worden voor het ontvangen van energieadvies door een gecertificeerde energieprestatie adviseur. Dit kan als u bijvoorbeeld wilt weten welke energiebesparende maatregelen u het beste resultaat en rendement geven.

Ook is de subsidie beschikbaar voor het nemen van deze energiebesparende maatregelen, zoals de verbetering van de isolatie van jouw gebouw(en). Let wel op; indien u met uw VvE voor meerdere gebouwen energiebesparende maatregelen wilt uitvoeren, moet de subsidie voor ieder gebouw apart aangevraagd worden.

Keurhuis Nederland