Keuring boeken

Eind vorig jaar zijn er zo veel subsidieaanvragen gedaan bij de SEEH voor VvE’s dat het subsidieplafond ruim te boven is gegaan. Om deze reden kan de SEEH voor VvE’s geen nieuwe aanvragen meer aannemen. Op 3 februari het eLoket voor VvE’s gesloten.

Goed nieuws
Maar, er is goed nieuws. De aanvragen die binnenkomen worden namelijk gecontroleerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hierdoor wordt budget uitgekeerd aan de aanvragen die aan de voorwaarden voldoen op volgorde van binnenkomst van aanvraag. Als u in 2020 een aanvraag heeft ingediend die nog niet behandeld is, zullen het ministerie van BZK en RVO contact opnemen over het vervolg van uw aanvraag. Zij zijn hard bezig om dit zo snel mogelijk te doen, dit kan helaas even duren.

Zelf subsidie aanvragen
Zelf met terugwerkende kracht subsidie aanvragen is helaas niet mogelijk, maar je kunt je wel voorbereiden. Als het indienen van de subsidie aanvraag weer mogelijk is, kunt u ervoor zorgen dat uw VvE dit als één van de eerste kan doen. Om deze voorbereiding in gang te zetten, kunt u alvast beginnen met het klaarmaken van de juiste documenten, zoals een Meerjarenonderhoudsplan.
Het met terugwerkende kracht indienen van de subsidie voor het advies (D)MJOP + MWA (EPA) documenten met de begeleiding van het proces is wel mogelijk.

Update april 2021

Vanaf 01-04-21 is de subsidieaanvraag SEEH weer beschikbaar.
Klik hier om er meer over te lezen.

Keurhuis Nederland