Keuring boeken

Wat is wateraccumulatie?

Wateraccumulatie is een opeenhoping van water op het dak. Door plassen of stagnerende afvoer van regenwater ontstaat een hogere belasting op het dak en zal het dak kunnen doorbuigen. Het doorbuigen heeft tot gevolg dat nog meer water op het dak zal kunnen achterblijven, waardoor nog meer doorbuiging en nog meer water etc. etc. Het eindstadium van wateraccumulatie is instorting van het dak. Jaarlijks storten nog steeds 15 tot 20 daken in.

Keurhuis Nederland onderzoekt daken op veiligheid. Hierbij worden de berekeningen uitgevoerd door een constructeursbureau dat is aangesloten bij zowel VN Constructeurs als bij NL-Ingenieurs. De beoordeling wordt uitgevoerd volgens NEN 8700 en de NEN-EN 1991-serie. De NEN 8700 betreft “Beoordeling bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren – Grondslagen”. Deze norm kan binnen de EuroCode gebruikt worden bij bestaande gebouwen. De NEN-EN 1991 (EuroCode) is de formele norm voor het berekenen van bouwconstructies. Zowel wateraccumulatie als sneeuw worden als belastingsgevallen beschouwd.

Vraag hier uw offerte aan. Geef daarbij het adres door van het object en eventuele bijzonderheden en u ontvangt binnen enkele dagen uw offerte per e-mail.

Wat onze klanten zeggen

Dimence Groep, Deventer

Eindelijk het MJOP op orde. Keurhuis Nederland heeft kennis van zaken, is duidelijk en ontzorgt echt.

Kennemer Lyceum, Overveen

Deskundig advies en een prettige afhandeling. Ontzorgen heet dat geloof ik tegenwoordig toch?

Keurhuis Nederland