Keuring boeken
Blowerdoormetingen voor Eigen Haard

Blowerdoormetingen voor Eigen Haard

Blowerdoormetingen voor Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard wil voor de energievoorziening van haar bewoners in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoten. Om dit te bereiken is het programma Samen Verduurzamen opgericht.  Blowerdoormetingen voor Eigen Haard  De...
MJOP’s voor Pré Wonen

MJOP’s voor Pré Wonen

MJOP’s voor Pré Wonen Keurhuis Nederland stelt vanaf heden ook MJOP’s op voor de complexen van Pré Wonen. Om de onderhoudsbehoefte van haar vastgoed in kaart te brengen en de jaarbudgetten van het onderhoud vast te stellen ondersteunt Keurhuis Nederland Pré...
Verplichte Energielabel C voor kantoren

Verplichte Energielabel C voor kantoren

Verplichte Energielabel C voor kantoren Sinds 1 januari van dit jaar moeten de meeste kantoorgebouwen Energielabel C of beter hebben, anders mogen ze niet meer als kantoor worden gebruikt. Het Kadaster heeft uitgezocht hoeveel kantoren aan deze eis voldoen, en dus ook...
Keurhuis Nederland op de beurs van VvE Belang

Keurhuis Nederland op de beurs van VvE Belang

Dinsdag 20 september en woensdag 21 september a.s. vindt u ons op de beurs van VvE Belang in Ahoy Rotterdam. We zijn blij om u als VvE en VvE beheerder eindelijk weer fysiek te kunnen helpen met alle vragen over MJOP’s of Duurzame-MJOP’s. Ook geven we informatie over...