Keuring boeken
Subsidieplafond SEEH overschreden

Subsidieplafond SEEH overschreden

Eind vorig jaar zijn er zo veel subsidieaanvragen gedaan bij de SEEH voor VvE’s dat het subsidieplafond ruim te boven is gegaan. Om deze reden kan de SEEH voor VvE’s geen nieuwe aanvragen meer aannemen. Op 3 februari het eLoket voor VvE’s gesloten. Goed nieuwsMaar, er...
Minimaal energielabel C kantoren

Minimaal energielabel C kantoren

Het lijkt nog ver weg, maar vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden volgens het Bouwbesluit 2012 minimaal energielabel C hebben. Het energielabel is verplicht als een gebouw wordt verkocht, verhuurd of opgeleverd en is tien jaar geldig. Voor meer informatie...
Nieuwe regeling voor energielabels

Nieuwe regeling voor energielabels

Om inzicht te krijgen in de energiezuinigheid van nieuwbouw of een te vernieuwen gebouw, wordt de energieprestatie gemeten. Hierbij wordt rekening gehouden met alles wat van invloed is op het energieverbruik, zoals ventilatie en zonne-energie. Voorheen werd dit gedaan...
Nieuw energielabel

Nieuw energielabel

Vanaf 1 januari is er een nieuw energielabel wat beter inzicht geeft in de energiezuinigheid van een gebouw. De energielabelletter blijft behouden, maar de manier waarop deze wordt bepaald verandert. De nieuwe bepalingsmethode (NTA8800) heeft een nieuwe indicator voor...
Aankondiging nieuw energielabel

Aankondiging nieuw energielabel

Vanaf 01-01-21 geldt er een nieuw energielabel. Dit kondigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Kasja Ollongren aan. Met de nieuwe manier van de bepaling van het energielabel, wordt de huidige manier waarop dit gedaan wordt beëindigd. Hierdoor...
De invoering van NTA8800

De invoering van NTA8800

Het is een feit: de NTA8800 regeling wordt vanaf 1 januari 2021 werkelijkheid. Dit is een nieuwe bepalingsmethode waarmee de energieprestatie van woningen en gebouwen wordt berekend. De huidige methode, het vereenvoudigd energielabel, voldoet niet aan de richtlijnen...