Keuring boeken
Subsidieaanvraag SEEH weer beschikbaar

Subsidieaanvraag SEEH weer beschikbaar

Vanaf 1 april 2021 is het aanvragen van de SEEH weer mogelijk. Er is vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een nieuw budget beschikbaar gesteld. Het budget bedraagt €32,2 miljoen tot en met december 2022. Dit budget is beschikbaar voor het...
SEEH subsidie wordt binnenkort weer geopend

SEEH subsidie wordt binnenkort weer geopend

Zoals vermeld in ons eerdere nieuwsitem was de aanvraag van de Subsidie energiebesparing eigen huis eind 2020 erg hoog. Er konden geen nieuwe aanvragen meer worden aangenomen in verband met het te boven gaan van het subsidieplafond. Extra budget Maandag 1 maart werd...
Keurhuis Nederland neemt voortouw bij herziening van de NTA8060

Keurhuis Nederland neemt voortouw bij herziening van de NTA8060

Van NTA 8060 naar NEN 8060: een proces wat zorgt voor een definitieve NEN norm, waarbij door Keurhuis Nederland en Perfectkeur het voortouw wordt genomen. Deze NEN 8060 wordt opgesteld door een normcommissie, waar Jeroen van Eeze van Keurhuis Nederland deel van...
Warmtefonds subsidieert woningeigenaren en VVE’s

Warmtefonds subsidieert woningeigenaren en VVE’s

Het Nationaal Warmtefonds, voorheen bekend als Nationaal Energiebespaarfonds, is vanaf 2014 verantwoordelijk voor de Energiebespaarlening. Dit is een lening met interessante voorwaarden waardoor particuliere woningbezitters, VvE’s en scholen budget hebben om hun...
Subsidieplafond SEEH overschreden

Subsidieplafond SEEH overschreden

Eind vorig jaar zijn er zo veel subsidieaanvragen gedaan bij de SEEH voor VvE’s dat het subsidieplafond ruim te boven is gegaan. Om deze reden kan de SEEH voor VvE’s geen nieuwe aanvragen meer aannemen. Op 3 februari het eLoket voor VvE’s gesloten. Goed nieuwsMaar, er...
Minimaal energielabel C kantoren

Minimaal energielabel C kantoren

Het lijkt nog ver weg, maar vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden volgens het Bouwbesluit 2012 minimaal energielabel C hebben. Het energielabel is verplicht als een gebouw wordt verkocht, verhuurd of opgeleverd en is tien jaar geldig. Voor meer informatie...