Keuring boeken

Nieuws

Aquathermie Leidschendam-Voorburg

Aquathermie Leidschendam-Voorburg

Aquathermie Leidschendam-Voorburg    De gemeente onderzoekt met waterbedrijf Dunea en woningcorporatie Wooninvest de mogelijkheid om in de Leidschendamse wijk De Heuvel gebruik te gaan maken...

Lees meer
Blowerdoormetingen voor Eigen Haard

Blowerdoormetingen voor Eigen Haard

Blowerdoormetingen voor Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard wil voor de energievoorziening van haar bewoners in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoten. Om dit te bereiken is het programma Samen...

Lees meer
MJOP’s voor Pré Wonen

MJOP’s voor Pré Wonen

MJOP's voor Pré Wonen Keurhuis Nederland stelt vanaf heden ook MJOP’s op voor de complexen van Pré Wonen. Om de onderhoudsbehoefte van haar vastgoed in kaart te brengen en de jaarbudgetten van het...

Lees meer
Verplichte Energielabel C voor kantoren

Verplichte Energielabel C voor kantoren

Verplichte Energielabel C voor kantoren Sinds 1 januari van dit jaar moeten de meeste kantoorgebouwen Energielabel C of beter hebben, anders mogen ze niet meer als kantoor worden gebruikt. Het...

Lees meer
Geen digitaal energielabel

Geen digitaal energielabel

Afgelopen december heeft de Tweede Kamer een voorstel gedaan omtrent het digitaliseren van het energielabel. Het voorstel omvat een verzoek om onderzoek te doen of een energielabel voortaan digitaal...

Lees meer
Tekort aan Energieprestatie adviseurs

Tekort aan Energieprestatie adviseurs

Een tekort aan Energieprestatie adviseurs, iets waar de markt op dit moment mee kampt. Toch zou je dat niet zeggen, omdat er een grote stijging te zien is van het aantal energieadviseurs. Door deze...

Lees meer
Subsidieaanvraag SEEH weer beschikbaar

Subsidieaanvraag SEEH weer beschikbaar

Vanaf 1 april 2021 is het aanvragen van de SEEH weer mogelijk. Er is vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een nieuw budget beschikbaar gesteld. Het budget bedraagt...

Lees meer
Subsidieplafond SEEH overschreden

Subsidieplafond SEEH overschreden

Eind vorig jaar zijn er zo veel subsidieaanvragen gedaan bij de SEEH voor VvE’s dat het subsidieplafond ruim te boven is gegaan. Om deze reden kan de SEEH voor VvE’s geen nieuwe aanvragen meer...

Lees meer
Minimaal energielabel C kantoren

Minimaal energielabel C kantoren

Het lijkt nog ver weg, maar vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden volgens het Bouwbesluit 2012 minimaal energielabel C hebben. Het energielabel is verplicht als een gebouw wordt verkocht,...

Lees meer
Nieuwe regeling voor energielabels

Nieuwe regeling voor energielabels

Om inzicht te krijgen in de energiezuinigheid van nieuwbouw of een te vernieuwen gebouw, wordt de energieprestatie gemeten. Hierbij wordt rekening gehouden met alles wat van invloed is op het...

Lees meer
Nieuw energielabel

Nieuw energielabel

Vanaf 1 januari is er een nieuw energielabel wat beter inzicht geeft in de energiezuinigheid van een gebouw. De energielabelletter blijft behouden, maar de manier waarop deze wordt bepaald...

Lees meer
Aankondiging nieuw energielabel

Aankondiging nieuw energielabel

Vanaf 01-01-21 geldt er een nieuw energielabel. Dit kondigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Kasja Ollongren aan. Met de nieuwe manier van de bepaling van het energielabel,...

Lees meer
De invoering van NTA8800

De invoering van NTA8800

Het is een feit: de NTA8800 regeling wordt vanaf 1 januari 2021 werkelijkheid. Dit is een nieuwe bepalingsmethode waarmee de energieprestatie van woningen en gebouwen wordt berekend. De huidige...

Lees meer
Subsidieverhoging VvE’s

Subsidieverhoging VvE’s

Het blijven stimuleren van het nemen van energiebesparende maatregelen is nodig, zeker in deze onzekere tijden. Daarom heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de subsidie...

Lees meer
Minister Ollongren bezoekt Boulevard Flats

Minister Ollongren bezoekt Boulevard Flats

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken was maandagmiddag te gast in Almere bij de Boulevardflats bij het Weerwater. De bewindsvrouw bezocht de bewoners langs onder meer de Vollenhoveschans...

Lees meer
Keurhuis Nederland